พลายบุญเรือง


พลายบุญเรือง

พลายบุญเรือง เจ้ารุ่งเรืองด้วยผลบุญ ปราบปรามสิ่งชั่วร้ายใน ๓ โลกธาตุ คือ นรก ๑, มนุษย์ ๑, เทวดา ๑ :

∞ นรก คือ ดินแดนแห่งคนใจบาป หยาบช้า ตกนรกเพราะถูกโลภะ โทสะ โมหะครอบงำจิตใจให้ทำผิดคิดชั่ว : เข่นฆ่า, ลักทรัพย์/ละโมบ/คอรัปชั่น กะล่อนปลิ้นปล้อน ผิดลูกผิดเมีย มัวเมา;

…เมื่อไหร่เจ้าจะจัดการกับคนพวกนี้ให้สิ้นไป

∞ มนุษย์ คือ ผู้กระเสือกกระสนดิ้นรน แสวงหาลาภยศสรรเสริญ เผชิญสิ่งยั่วยุที่เกิดจากโลภะ โทสะ โมหะ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข … ความสุข ความสงบอันแท้จริงอยู่ที่ใดหนอ;

…อวิชชาคือสิ่งที่เจ้าต้องกำจัดให้สิ้นไป

∞ เทวดา คือ ผู้น้อมนำบุญกุศลสู่ชีวิต ความสุข;

โลภะ โทสะ โมหะยังมีอยู่ … ความสงบที่ได้รับนั้นจึงยังคงไม่ใช่ความสุข ความสงบที่แท้จริง;

… อุปาทาน-ความลุ่มหลง มัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรส ลาภยศสรรเสริญ คือ สิ่งที่เจ้าต้องขจัดให้สิ้นไป.

เวลาเหลืออีกไม่มากแล้ว เมื่อไหร่เจ้าจะดำเนินการ;

หรือเจ้ากลับหลงเพลิน มัวเมาอยู่ในมธุรสวาจาของคนชั่วช้า ถูกอวิชชาและอุปาทานครอบงำไปเสียแล้วเช่นนั้นหรือ.

เดิมพันอนาคต

“เรามีกรรมเป็นของๆตน ; เราเป็นผู้รับผลของกรรม ; เรามีกรรมเป็นกำเนิด ; เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์; เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ; เราจักทำกรรมอันใดไว้ ; ดีหรือชั่วก็ตาม ; เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆ”

สังฆาฏมหานรก หมายถึง มหานรกที่ถูกภูเขาเหล็กบดขยี้ร่างกาย นรกขุมนี้ เป็นนรกขุมที่ 3 อยู่ถัดลงมาจากกาฬสุตตมหานรก มีขนาดใหญ่กว่ากาฬสุตตมหานรก มีภูเขาเหล็กสูงใหญ่ ลุกโพลงด้วยไฟ กลิ้งบดทับเหล่าสัตว์นรกให้จมลงไปในแผ่นดินเหล็ก มีประมาณแค่สะเอว แหลกจน เป็นจุณเป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบประพฤติผิดในกามเป็นส่วนมากชีวิตในสังฆาฏมหานรก สัตว์ในสังฆาฏมหานรกนี้มีร่างกายพิกลพิการต่างๆ และมีรูปร่างแปลก พิลึก เช่น บางตนมีหัวเป็นควาย มีตัวเป็นคน บางตัวมีหัวเป็นคน มีตัวเป็นควาย บางตัวมีหัวเป็นหมา หมู เป็ด ไก่ แต่มีตัวเป็นคน มีความวิปริตแห่งกายพิกลสุดที่จะพรรณนาให้ถูกต้องหมดสิ้นได้

ชีวิตในมหานรกขุม 3 นายนิรยบาลลงทัณฑ์สัตว์นรกในมหานรกขุมที่ 3 นายนิรยบาลในมือถือศัสตราวุธเที่ยวเดินไป ร้องคำรามว่า กูจะฆ่ามึง กูจะฆ่ามึง กูจะฆ่ามึง สัตว์นรกได้ยินเสียงนั้นต่างก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต แต่ด้วยอำนาจกรรมบันดาลทำให้เกิดกองไฟกองใหญ่ขวางหน้าสัตว์นรกนั้นไว้ พอจะหันหลังวิ่งหนีกองไฟนั้น หันหลังกลับมาก็เจอไฟอีกกองหนึ่ง ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีกองไฟปรากฏเกิดขึ้น

เผาสัตว์นรกเหล่านั้นให้ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส ไฟนรกนี้ร้อนแรงกว่าไฟในโลกมนุษย์มากมายนัก แม้จะถูกไฟเผาไหม้แล้วสัตว์นรกนั้นก็ไม่ได้ตายง่ายๆ ในไม่ช้าจะมีภูเขาเหล็กนรก 2 ลูก กลิ้งมาบีบขยี้ร่างกายของสัตว์นรกนั้นให้แหลกลาญ เปรียบเหมือนหีบอ้อยที่บดอ้อยให้แหลกละเอียดฉะนั้น โดยมีอายุขัยของสังฆาฏมหานรกเท่ากับ 2,000 ปีนรก วันหนึ่งคืนหนึ่งในมหานรกขุมนี้ เมื่อเทียบกับเวลาในมนุษยโลกแล้ว เท่ากับ 144 ล้านปีของมนุษยโลก ถ้า 2,000 ปีนรก ก็เท่ากับ 103,680,000 ล้านปีในเมืองมนุษย์

“กูจะฆ่ามึง…กูจะฆ่ามึง…กูจะฆ่ามึง” นี่คือลักษณะเด่นของสังฆาฏมหานรก นายนิรบาลถือศัตราวุธอยู่ในมือ ปากตะโกนขู่ฆ่าสัตว์นรกที่มาเกิดในนรกขุมนี้ เดินบ้าง วิ่งบ้าง ไล่ตามฆ่าฟัน ทำร้าย ทุบตี สัตว์นรกที่เกิดมาชดใช้กรรมของตนในสังฆาฏมหานรก

สัตว์นรกตัวใดหมดเรี่ยวแรง วิ่งหนีไม่ไหวก็จะถูกมัดมือด้วยเชือกสีแดงรวมๆกัน มากน้อยสุดแท้แต่นายนิรบาล ปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง นายนิรบาลก็นำไปผูกเอวไว้กับสัตว์นรกอีกตัวหนึ่งที่ยังมีเรี่ยวแรง วิ่งไหว ให้สัตว์นรกตัวนั้นวิ่งลากสัตว์นรกที่หมดเรี่ยวแรงเหล่านี้ไปเรื่อยๆ เนื้อตัวลากถูครูดไปกับพื้น ปวดแสบ ปวดร้อน ทุกข์ทรมานเป็นที่ยิ่ง สัตว์นรกที่ยังมีเรี่ยวแรงอยู่จะไม่วิ่งหนีก็ไม่ได้เพราะมีนายนิรบาลถือศัตราวุธเดินไล่ตามมาที่ด้านหลัง จึงต้องวิ่งลากถูกันไปเช่นนั้น

นี่คือผลกรรมของคนที่ชอบข่มขู่ คุกคาม ไล่ตบตี ไล่ทำร้ายผู้อื่น

สัตว์นรกตัวใดหิวน้ำ กระหายน้ำจนทนไม่ไหว ร้องขอให้นายนิรบาลเมตตา ก็จะถูกนายนิรบาลนำน้ำร้อน น้ำที่เดือดพล่านเทกรอกลงไปในปากให้สัตว์นรกผู้หิวกระหายดื่มกิน สัตว์นรกตนนั้นก็ได้แต่ร้องโอดโอยครวญครางด้วยความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานเป็นที่ยิ่ง น่าสังเวชยิ่งนัก

นี่แหละหนอคือสิ่งที่เรียกว่ากรรมสนองกรรม

พ้นจากขุมนรกมาแล้วยังต้องเป็นอสุรกาย(โทสะ) เปรต(โลภะ) และเดรัจฉาน(โมหะ)ต่อไปอีก หากมีบุญ มีวาสนาในชาติปางก่อนช่วยค้ำชูไว้ก็โชคดีหน่อยได้เกิดเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน หากบุญวาสนาที่เคยมี เคยทำมีมากกว่านั้น เช่น เป็นผู้ปวารณา เป็นผู้ปรารถนานิพพาน ฯลฯ เมื่อต้องมาเกิดเป็นเดรัจฉานย่อมเป็นเดรัจฉานที่มีศักดิ์ฐานะประเสริฐเลิศล้ำกว่าเดรัจฉานอื่น หัตถีรัตนะ อัศวะรัตนะก็เช่นกัน บ้างก็เป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดเสวยชาติเพื่อสร้างเสริมบุญบารมี บ้างก็เป็นผู้ปวารณา ผู้ปรารถนานิพพานที่หลงผิด เมื่อดับขันธ์แล้วหากเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้กลับไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บ้าง ชั้นจาตุมฯบ้าง หากเป็นผู้ปวารณา ผู้ปรารถนานิพพานที่หลงผิด ตายแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นยักษ์ คนธรรพ์ ครุฑ นาคา ฯลฯ บนสวรรค์ชั้นจาตุมฯ รอเวลาที่จะกลับมาเกิดเป็นคนบนโลกมนุษย์กันต่อไป

หนทางที่ต้องเลือกเดิน

พลายบุญเรืองเอ๋ย

พรหม เทพ เทวดา มนุษย์ เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรกทั้งหลาย ล้วนมีกรรมเป็นของๆตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย, ใครทำกรรมอันใดไว้ ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆทั้งสิ้น เจ้าก็เช่นกัน

“กรรมเก่าสิ้นไป กรรมสมภพใหม่ไม่มี”  นี่คือชะตาชีวิตของเจ้า

คำว่า “กรรมเก่าสิ้นไป กรรมสมภพใหม่ไม่มี” นั้น หมายความว่า กรรมเก่าที่เจ้าเคยทำเอาไว้ ไม่ว่าจะภพใด ชาติใดก็ตาม ย่อมตามมาถึงตัวเจ้าไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่มีทางที่เจ้าจะหลีกหนีหลบพ้นจากกรรมเก่านั้นได้ ตราบใดที่เจ้ายังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ช้าหรือเร็วเท่านั้นที่กรรมนั้นๆจะแสดงผล

สิ่งที่เจ้าแตกต่างจากผู้อื่นก็คือ กรรมสมภพใหม่นั้นมีโอกาสสูงมากที่จะไม่ข้ามภพ ข้ามชาติ เจ้าทำกรรมอันใดไว้ในชาติภพใดๆ เจ้าก็จะต้องรับผลจากกรรมปัจจุบันที่เจ้าทำไว้ในชาติภพนั้นๆทันที ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่ข้ามภพ ข้ามชาติคล้ายๆกับชะตากรรมของอริยะบุคคลทั้งหลายที่ผลกรรมไม่ข้ามภพ ข้ามชาติ แสดงผลในชาติภพปัจจุบันแทบจะในทันที ทันตาเห็น

เจ้าต้องระวังธรรมชาติแห่งผลกรรมนี้เอาไว้ให้ดี

และแน่นอนว่าหากเจ้ากระทำการผิดพลาด ทำกรรมหนักเอาไว้แล้วผลกรรมนั้นตามเจ้าไม่ทัน เจ้าก็ตกนรกได้เช่นกัน

พ้นจากขุมนรกแล้วก็ไม่แตกต่างจากผู้กระทำบาปกรรมอื่น คือ ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภูมิเปรต อสุรกาย เดรัจฉานก่อน จนกว่าบาปกรรมที่เจ้าทำไว้จะเบาบางลงจึงได้เกิดเป็นมนุษย์

เศรษฐี มหาเศรษฐี อัครมหาเศรษฐีที่เจ้าเชื่อถ้อยฟังคำเขาอยู่นั้น เจ้าคิดหรือว่าพวกนี้ตายไปแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นเทพ เทวดา หรือว่ามนุษย์อีก :

๛ ใครทำกรรมเอาไว้มาก ตายไปแล้วก็ต้องลงไปชดใช้เวรกรรมในขุมนรก;

๛ ใครถูกความโลภครอบงำจิตใจ ตายไปแล้วก็ถูกโลภะครอบงำนำให้ไปเกิดเป็นเปรต;

๛ ใครถูกความโทสะครอบงำจิตใจ ตายไปแล้วก็ถูกโทสะครอบงำนำให้ไปเกิดเป็นอสุรกาย;

เจ้าเองก็เช่นกัน หากเจ้าปล่อยให้พวกเดียรถีครอบงำความคิด เชื่อฟังแต่ถ้อยคำอันมดเท็จ มุ่งแต่จะแสวงประโยชน์ของไอ้พวกเปรต พวกสัตว์นรกเหล่านี้มากๆเข้า โมหะที่ครอบงำจิตใจเจ้าอยู่ก็จะนำพาเจ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

โชคดีที่เจ้ายังมีบุญ มีวาสนาจาก สัจจะบารมี อธิษฐานบารมีของเจ้าช่วยไว้จึงได้เกิดเป็นหัตถีรัตนะ อัศวะรัตนะของพระโพธิสัตว์ผู้เจริญ หากขาดเสียซึ่งความจงรักภักดีเป็นเครื่องค้ำยันเอาไว้แล้วก็คงไม่พ้นได้เป็นแต่เพียงช้าง ม้า วัว ควายให้เจ้าของเฆี่ยนตี ใช้งาน ทำไร่ไถนา ลากซุงไปเท่านั้นเอง

พ้นจากหัตถีรัตนะ อัศวระรัตนะแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นครุฑ ยักษ์ นาค คนธรรพ์อยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมฯ

หมดบุญแล้วจึงได้กลับมาเป็นมนุษย์ มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระโพธิสัตว์กันอีกครั้ง

แทนที่จะตายแล้วตกนรก พ้นจากขุมนรกแล้วกลายเป็นอสุรกาย เปรต เดรัจฉานก่อนจึงได้เกิดเป็นยักษ์ ครุฑ คนธรรพ์ นาค ฯลฯ บนสวรรค์ชั้นจาตุมฯ ก็สร้างบุญสร้างกุศล สร้างสมคุณงามความดี มีชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งศีล สมาธิ ปัญญา ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมฯหรือดาวดึงส์ หมดบุญแล้วลงมาเกิดเป็นเสนาบดีรัตน์ คหบดีรัตนะ จะไม่ดีกว่าหรือ เจ้าพลายบุญเรือง “เจ้าพระยาปราบไตรจักร”

ช้างศึก ช้างพัง ช้างกระทืบโรง

๑.    ช้างศึก

พลายบุญเรืองเอ๋ย เจ้าเป็นช้างทรง ช้างศึก

เจ้าเกิดมาเพื่อรบ :

เพื่อเกียรติยศแห่งกษัตราธิราช ;

เพื่อรักษาชาติบ้านเมือง ;

เพื่อธำรงไว้ซึ่งพระศาสนา.

บัดนี้ เจ้าเป็นช้างศึกแล้ว ไม่ใช่ช้างป่าอีกต่อไป … สัญชาติญาณแห่งการลัดเลาะหินผาป่าเขาเพื่อหาอาหารกินเองของเจ้าจึงค่อยๆเสื่อมสูญสิ้นไป ;

เจ้าไม่ใช่ช้างบ้าน … ไม่ได้ถูกจับ ถูกฝึกมาเพื่อลากซุง ;

ที่เจ้าเป็นคือช้างศึก เสร็จศึกกลับโรงเรือนรับอิสริยยศ.

เจ้าบำเพ็ญทศบารมีเคียงคู่กษัตราธิราชเพื่อเป็นอัครสาวก มีมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมาย,

จงปฏิเสธฤาาษี ชี ไพร นักพรต นักบวชนอกรีต;

น้อมนำพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก;

แล้วอำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จะช่วยชี้ทิศนำทางให้กับเจ้า.

พลังจงสถิตอยู่กับเจ้า…

 

๒.   ช้างพัง

Screenshot_2017-03-21-19-08-00“ช้างศึก” กลับกลายเป็น “ช้างพัง”

ก่อนลงมาเกิดได้ตกปากรับคำกันเป็นอย่างดีว่างานนี้ไม่มีพลาด คาดโทษ ทำทัณฑ์กันไว้ก่อนแล้วอีกต่างหาก

รู้ทั้งรู้ว่างานสำคัญขนาดไหน เจ้ากลับทำให้พังป่นปี่ไปได้

ช้างหนอช้าง ช้างก็คือช้าง ช้างตกมันก็อาละวาดฟาดงวงฟาดงาไปเรื่อย

ช้างเดินผ่านป่ากล้วยก็อดปลิดกินไม่ได้

ป่าราบ … ฉิบหาย วอดวายกันไปหมด

งานใหญ่ งานสำคัญที่รับมอบหมาย ตกปากรับคำกันเป็นมั่นเหมาะพังพินาศป่นปี้

พวกที่รอเช็คบิลอยู่ในสังฆาฏะจึงได้แต่รอเก้อ

งานนี้มีสิทธิไปไกลกว่านั้นสูงมาก … บรรลัยขนาดนี้ สุดกู่แน่นอน

ผู้มีฤทธิ์มากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระโมคคัลลาน์หรือ

555 น่าหัวร่อ ป่นปี้ ยับเยินขนาดนี้มันยังไม่รู้ตัวอีก.

“สังฆาฏมหานรก” เป็นอย่างต่ำ นายนิรบาลเขาคิดวิธี เขาเตรียมการไว้รอแล้ว ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องห่วง เจอแน่ รมควัน หายใจลำบากติดขัด อึดอัด อากาศเต็มไปด้วยเขม่า ควันพิษ หิวมาก็กรอกปากด้วยถ่านไฟร้อนๆ ให้มันกินกันเข้าไปให้อิ่มเอมเปรมปรีดิ์

คู่กรณีที่เคยเข้ามาเยาะเย้ยถากถาง คอยตามระราน ราวีชาวบ้านเขา คิดว่าตัวเก่ง เจ๋ง แน่ กูเป็นวิศวกร กูรู้ กูฉลาดล้ำเลิศเหนือใคร มึงเป็นใครไอ้กระจอก มาเที่ยวเห่า เที่ยวขวางความเจริญ ไอ้นี่เขาเตรียมลูกถีบไว้รอท่าแล้ว เขารอกระทืบให้จมธรณีอยู่ รอถ่มน้ำลายรดหน้ามันอยู่

อยู่ในโรงงานมึงเป็นวิศวกร มึงเป็นหัวหน้างาน มันจริง มันใช่ไง แต่มึงอยู่ในโลกโซเชียล เกะกะระรานชาวบ้านเขาไม่เลือกหน้านี่ มึงไม่ดูตาม้าตาเรือให้ดี คนเขาสูงกว่ามึงด้ายวัยวุฒิก็มี อันนี้ไม่เท่าไหร่ พอหาความดีมาหักกลบลบล้าง แปะโป้ง ลงบัญชีไว้ก่อนได้ มึงมาเยาะเย้ยถากถาง ด่ากราดใส่คนที่มีภูมิธรรมสูงกว่า สมณะ โยคี โยคาวจรนี่ อันนี้เขาไม่อาจละเว้นโทษให้มึงได้ ตายไปตกนรก รับโทษหนักทันที

ครูบาอาจารย์ท่านถึงพร่ำบอก พร่ำสอน ย้ำเตือนกันบ่อยๆไงว่าให้สำนึก สำเหนียกว่าตัวเองเป็นปฏิบัติธรรม สงบเสงี่ยมเจียมตัวให้มากไว้เป็นดี คนอื่นเขาไม่รู้ ทะเร่อทะร่ามาราวี ข่มเหงก็เลยซวยหนัก ตกนรก รับโทษทวีคูณทันที ลงบัญชีไม่ได้

ส่วนไอ้โล้นห่มเหลือง อวดอ้างตัวเองว่าเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้านั้น บอกได้แค่ว่า “ไปโน่นเลย … สุดกู่”

จริงๆแล้วภารกิจตัวเองมีนะ หนักมาก สำคัญมาก กดดันมาก ก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน มีเวลาไม่มาก ไม่เกินมีนาคม ๖๑ ควรทำให้เสร็จเรียบร้อย ส่งไม้ต่อให้คนอื่นรับแทน ระหว่างนี้ทำแค่ที่จำเป็นก็พอ ก็ได้ ไม่มีใครว่า อยู่ดีไม่ว่าดี แส่หาเรื่องเอง เรื่องจำเป็นเร่งด่วน ต้องรีบทำกลับไม่เร่งรัด ไม่รีบทำ ปล่อยไปเรื่อยเปื่อยจนแทบจะหมดเวลาแล้วถึงได้ออกมาเร่ง ออกมารีบทำ เรื่องไม่เร่ง ไม่รีบนี่แส่หาเรื่องทำกันดีนัก ก็ซวยไป นรกถามหากันเซ็งแซ่ เฮกันลั่นยิ่งกว่าเชียร์บอลไทยลุ้นตั๋วไปบอลโลกอีก นรกแทบแตกเพราะเชียร์ช้างอาละวาดตกมัน เดี๋ยวเจอกันๆ เย้ๆๆๆ กลับมาเจอกันอีกจนได้ ล้างนรกไว้รอกันเลยทีเดียว

ไม่จำเป็นเลยนะ ไม่จำเป็นเลย ตกนรกโดยไม่จำเป็น หัตถีรัตนะ อัศวะรัตนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดจากปวารณา ทำดีก็ขึ้นสวรรค์ไปอยู่จาตุม อยู่ป่าหิมพานต์ รอนายเกิดก็ดับขันธ์ตามลงมารับใช้ นี่เค้าออกแนวโรคจิตหน่อยๆ ชอบลงไปลมควัน ผิงไฟอยู่ในนรกก่อนเป็นประจำ ฮ่าๆๆๆ

“แล้วเจอกัน แล้วเจอกัน กูจะล้างนรกไว้รอพวกมึง” ข้างล่างเขาฝากมาบอกแบบนี้

๓.   ช้างกระทืบโรง

“ช้างพัง” กลับกลายเป็น “ช้างกระทืบโรง”

“เจ้าพระยาปราบไตรจักร” จุดมุ่งหมายคือกำจัดความชั่วร้ายใน ๓ โลกธาตุ

พระมหาโพธิสัตว์เสด็จลงมาสร้างทศบารมี รัตนะทั้ง ๗ และผู้ปวารณาช่วยเหลือเกื้อหนุน

สัตว์นรก เดียรถีย์ พญามารตามจองล้าง ขวาง ขัด

เจ้าพระยาปราบไตรจักรขันอาสา

ถึงเวลาช้างศึกออกโรง

ช้างศึกกลับกลายเป็นช้างพัง

ช้างพังกลับกลายเป็นช้างกระทืบโรง

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีสิ่งใดบ้างบรรลุผล.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: