ฤกษ์ ฤกษ์ ฤกษ์ … ทหารเสือราชินีขี่ม้าเขียว


ฤกษ์ ฤกษ์ ฤกษ์ … ทหารเสือราชินีขี่ม้าเขียว

ปี ๒๕๕๗ นักการเมืองไม่อาจปฏิเสธกระแสเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปประเทศไทยได้อีกต่อไป แต่จะปฏิรูปกันเมื่อไหร่ ตอนไหน อย่างไร ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แต่อีกฝ่ายบอกว่าให้เลือกตั้งก่อนแล้วจึงปฏิรูป

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. “ทหารเสือราชินี” หลานย่าโม คนบ้านเดียวกันกับนายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษาทางกฎหมายของอดีตนายกฯทักษิณประกาศทุบโต๊ะเจรจา เว้นวรรคประชาธิปไตยกันสัก ๑ ปีครึ่งเพื่อให้เกิดการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง เดือนกันยายนประเทศไทยได้นายกฯคนใหม่แน่นอน

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:๔๙ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๙ ของไทยอย่างเป็นทางการ นรม.๒๙ ของไทยมีลัคนาสถิตราศึตุลย์ ฤกษ์เทศาตรี

ฤกษ์

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือ ความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็น ศิริมงคล แก่ผู้ประกอบการนั้นๆ

ฤกษ์ แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ ฤกษ์บน และ ฤกษ์ล่าง

ฤกษ์บนเป็นชัยมงคลเบื้องสูง โดยถือตำแหน่งของ พระจันทร์ และ ดาวพระเคราะห์ ต่าง ๆ เป็นหลัก คือ กำหนดโดย จันทร์ พระจันทร์ ต้องดีไม่เป็นอริ มรณะ และวินาศ แก่ผู้ประกอบการ พระจันทร์ โคจรให้คุณเช่น จันทร์ครุสุริยา ทาง โหราศาสตร์ ได้ กำหนดฤกษ์ไว้ ๙ ฤกษ์ ได้แก่ ทลิทโทฤกษ์ มหัทธโณฤกษ์ โจโรฤกษ์ ภูมิปาโลฤกษ์ เทศาตรีฤกษ์ เทวีฤกษ์ เพชฌฆาตฤกษ์ ราชาฤกษ์ สมโณฤกษ์

ฤกษ์บนที่นิยมและเหมาะสำหรับการประกอบการ พิธีมงคลคือ

๑. มหัทธโนฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดห้างร้าน ธุรกิจการเงิน และสารพัด งานมงคล

๒. ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ก่อสร้าง ปลูกเรือน และ สารพัดงานมงคลทั้งปวง

๓. เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และความสมปรารถนา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาว และการเข้าห้องหอ ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานมีเกียรติ และสารพัดงานมงคลทั้งปวง

ฤกษ์ล่างซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้าหรือเบื้องต่ำบนพื้นดินโดยมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง ๗ ประกอบด้วยดิถี ขึ้น แรม และเดือน ปี เป็นหลักในการคำนวณนับ เช่น วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และ วันโลกาวินาศ และมีดิถี คือ ขึ้น แรม ดิถีธงชัย ดิถีพิฆาต อีกทั้งวันจม วันฟู วันลอย กทิงวัน อัคนิโรธ ทักทิน ยมขันธ์ จัดเป็น ฤกษ์ย่อย ต่าง ๆ รวมเรียกว่า “ฤกษ์ล่าง” หรือ “ภูมิดล”

การดูว่าวันนั้นๆเหมาะแก่การประกอบพิธีการมงคลต่างๆ รวมถึงเหมาะแก่การประกอบ หรือไม่นั้น สามารถดูได้จากฤกษ์บนและฤกษ์ล่างหรือจะดูประกอบกัน ถ้าเป็นฤกษ์ที่ดีทั้ง ๒ ส่วนก็จะถือว่าเป็นวันดีมาก เช่น เป็นทั้งวันธงชัยและมหัทธโนฤกษ์ในวันเดียวกันก็จะยิ่งเสริมให้กระทำการมงคลต่างๆนั้นเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบพิธีขึ้นไป ส่วนการที่ระบุละเอียดถึงช่วงเวลาในการประกอบกิจกรรมต่างๆภายในวันนั้นๆก็จะเป็นการดูฤกษ์ละเอียด เป็นคาบช่วงเวลา ว่าช่วงเวลานั้นๆเป็นฤกษ์อะไรเพื่อจะเสริมความเป็นศิริมงคลให้ยิ่งๆขึ้นไป ดังนั้น จะเห็นว่าในรอบ ๑ ปี คนส่วนใหญ่จะได้วันฤกษ์ดีในวันเดียวกัน ซึ่งนับว่าเป็นวันที่ไม่ว่าจะประกอบกิจงานมงคลใดๆก็จะดีไปหมด บางคนก็จะได้มาเป็นวันที่และเดือน โดยไม่ต้องระบุช่วงเวลา ถือเอาเป็นเวลาหรือฤกษ์ที่สะดวก เพราะวันนั้นเป็นวันดีทั้งวัน

แต่สุดท้ายแล้ว เรื่องของฤกษ์ก็ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในเรื่องของดวงชะตา ความเชื่อและศรัทธาในตัวของผู้ที่ให้ฤกษ์นั้นๆมาและความเคร่งครัดของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักหันมาใช้ฤกษ์สะดวกกันมากขึ้น ความเคร่งครัดในเรื่องโชคลางก็ค่อยๆลดน้อยลงจากความคิดว่าเรื่องที่เป็นมงคลอยู่แล้ว ประกอบกับถ้าเป็นช่วงเวลาที่พร้อมและสะดวกด้วยแล้วพิธีมงคลนั้นๆก็จะราบรื่น มีแต่ความสุข สดชื่น ไม่ต้องกังวลใจ ซึ่งก็จะทำให้ผู้ใช้ฤกษ์ได้สิ่งที่ดีๆ ช่วงวันเวลาดีๆวันนี้ แม้วันเวลาผ่านไปนานเท่าไรก็ตาม……

เทศาตรีฤกษ์

นรม.๒๙
นรม.๒๙

ลัคนาและ ๘-ราหู เจ้าเรือนปุตตะของ นรม.๒๙ อยู่ที่ราศีตุลย์ สถิตฤกษ์เทศาตรี โหราศาสตร์อินเดีย(ภารตะ)เรียกว่า ปรัตยุระ แปลว่า ข้ามท้องถิ่น หรือ สามแผ่นดิน ผู้ท่องเที่ยว (คนแปลผิดเป็น ฤกษ์หญิงแพศยา) บางคราเรียกว่า “เวสิโยฤกษ์” หมายถึงฤกษ์พ่อค้า-แม่ค้า มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าฤกษ์
บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ปลายราศีหนึ่ง และ ต้นราศีหนึ่ง แห่งละ ๒ บาทฤกษ์คือคาบเกี่ยวอยู่ราศีละครึ่ง คือในราศีพฤษภกับเมถุน , กันย์กับตุลย์ และ มกรกับกุมภ์ เป็น ภินทฤกษ์ ความหมายจริงของฤกษ์นี้ก็คือ “ฤกษ์สามถิ่น(ประเทศ)”

เทศาตรีฤกษ์เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น งานด้านต่างประเทศ ต่างชาติ ภาษาต่างประเทศ กิจการทัวร์ ธุรกิจนำเข้า ส่งออก ธุรกิจเกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมากหรือธุรกิจที่ไม่จำกัดชนชั้น วรรณะ ไม่จำกัดคนรวย คนจน ทุกคนสามารถมาใช้ได้เสมอกันหมด เช่น เปิดโรงมหรสพ ร้านอาหาร สถานเริงรมย์ โรงแรม โรงหนัง ตลาดและศูนย์การค้า การประกอบอาชีพนอกสถานที่ อาชีพเดินทาง นวดแผนโบราณ กิจการแพทย์ โรงพยาบาล และอาชีพที่ต้องย้ายที่อยู่เสมอ ฤกษ์นี้มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าฤกษ์ กิจการที่เป็นด้านอุตสาหกรรม เครื่องยนต์กลไก การซ่อมแซม อุตสาหกรรมเหล็ก โลหะ เครื่องจักร การก่อสร้าง ยานยนต์ก็จะมีผลดีเป็นพิเศษ

ผู้ที่เกิดในฤกษ์นี้เป็นคนเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เรียนรู้ได้หลายภาษา มีเสน่ห์แรง มักได้ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ มีทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องมากมายหลายแห่ง แต่ชีวิตในบางช่วงก็ต้องตกระกำลำบาก หรือต้องย้ายถิ่นฐานบ้านช่องอยู่เสมอๆ หากอยู่ต่างถิ่นก็จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยดีกว่าถิ่นกำเนิดของตัวเอง คนเกิดในฤกษ์นี้มักเด่นในด้านชื่อเสียง มีใจเด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าเสีย ไม่กลัวใคร

!!! ปัญหาของ นรม.๒๙ จึงอยู่ตรงที่ว่า อังคาร – ๓ ซึ่งเป็นดาวเจ้าฤกษ์เทศาตรีนั้นอยู่ในตำแหน่งที่มีคุณภาพเป็น “ประ” หมายถึง ความผันแปร ผิดหวัง ไม่สมหวัง อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในเรื่อง “กดุมพะ” และ “ปัตนิ” ของ นรม.๒๙ ซึ่งมี ๓-อังคารเป็นดาวเจ้าเรือน รวมถึงตัวดวงเมืองเองที่ อังคาร-๓ เป็นดาว “ตนุลัคน์” นั่นเอง

อังคารเป็นประ อาภัพเรื่องญาติและมิตรสหาย จะพึ่งพาอาศัยญาติไม่ได้ มีแต่ญาติมารบกวนเรา

ที่มา http://www.horawej.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=3826&Ntype=3

ทลิทโทฤกษ์

๑-อาทิตย์ เจ้าเรือนลาภะ และ ๒-จันทร์ เจ้าเรือนกัมมะ สถิตในทลิทโทฤกษ์ ทางโหราศาสตร์อินเดีย(ภารตะ)เรียกว่า ชนมะ (นักษัตรที่ ๑,๑๐,๑๙) แปลว่า ผู้ขอ มีดาวเกตุเป็นดาวเจ้าฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ เพราะเป็นฤกษ์อันดับแรกของจักราศี และเป็นฤกษ์ประเภทบูรณะฤกษ์ หรือฤกษ์เต็มครบทั้ง ๔ บาทฤกษ์ ถือว่าจะให้ความราบรื่น ปราศจากอุปสรรคขัดขวาง จะทำการขอสิ่งใดก็ง่าย เช่น การขอหมั้น ขอแต่งงาน ทวงหนี้ กู้ยืม ร้องทุกข์ การทำการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นสงสารกรุณา มีความเมตตา เกิดเสน่ห์มหานิยม คนนิยมชมชอบ เปิดร้านขายของ สมัครงาน ทำการใดๆ ที่ริเริ่มใหม่ คนที่ไม่รู้โหราศาสตร์มักไปแปลผิดๆว่าเป็นฤกษ์ยาจก ขอทาน คนเข็ญใจ ซึ่งไม่ถูกต้อง หากเป็นฤกษ์ขอทานแล้ว โบราณจะใช้ฤกษ์นี้เป็นฤกษ์สูขอลูกสาวชาวบ้านได้อย่างไร ใครจะยกลูกสาวให้ยาจกคนเข็ญใจ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ความจริงฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ที่ให้คนเมตตา รักใคร่ ขออะไรก็ได้ แม้แต่ลูกสาวของคนอื่นซึ่งถือว่ามีค่ามากที่สุดของครอบครัวนั้นๆ ฤกษ์ นี้มีดาว เกตุ (๙) เป็นดาวเจ้าฤกษ์ จะให้คุณแก่ดวงฤกษ์ตามลักษณะและความหมายด้านดีของดาวเกตุ (เกตุนี้เป็นเกตุ คำนวณแบบอินเดีย ไม่ใช่ดาวเกตุแบบไทย)

ส่วนคนที่มีดวงชาตาเสวยฤกษ์นี้ เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีคนรักใคร่นิยมชมชอบ เป็นคนที่ชอบริเริ่มอะไรใหม่ๆ ชอบงานท้าทาย เป็นคนมีความสามารถสูง อาชีพเด่นคือ ค้าขาย ครู รับราชการ นักวิจัย งานเกี่ยวกับฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ มีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสัน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชีวิตบั้นปลายจะมีความสุขมาก

ทลิทโทฤกษ์ แปลว่า ผู้มักน้อย ผู้เข็ญใจ ผู้ขอ ผู้ต้องเหน็ดเหนื่อย ผู้อดทน ผู้ที่ต้องรับผิดชอบสูง ฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ของ “ชูชก” มีพระอาทิตย์เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ในราศีเดียวกันเป็น “บูรณะฤกษ์” คือฤกษ์ที่เต็มโดยสมบูรณ์ คือฤกษ์ที่ไม่ขาดแยกแตกบาทฤกษ์ไปอยู่คนละราศี และเรียกว่า จัตตุรฤกษ์ หรือ ขันธฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การขอสิ่งต่างๆ เพราะถือว่าเป็นฤกษ์ของชูชก จะทำการขอสิ่งใดก็ง่าย เช่น การขอหมั้น ขอแต่งงาน ทวงหนี้ กู้ยืม ร้องทุกข์ การทำการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นสงสารกรุณา เปิดร้านขายของชำ ของเก่าชำรุด สมัครงาน ทำการใดๆ ที่ริเริ่มใหม่

!!! “กัมมะ” คือ การงาน อาชีพ งานอดิเรก ตำแหน่งกรรมเก่าที่ตนสร้างมาแต่อดีตชาติ ที่ นรม.๒๙ มุ่งเน้นนั้นมี จันทร์-๒ เป็นดาวเจ้าเรือน สถิตฤกษ์ทลิทโท และมีปลายทางอยู่ที่ “ลาภะ” แปลว่า การได้ ได้แก่โชค ความสำเร็จ เพื่อนหรือผู้ให้ความช่วยเหลือ อำนาจที่อยู่เหนือเจ้าชะตา โดยมี อาทิตย์-๑ เป็นดาวเจ้าเรือน ได้ตำแหน่ง “เกษตร” สถิตฤกษ์ทลิทโทอีกเช่นเดียวกัน นั่นหมายความว่า หน้าที่การงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ นรม.๒๙ จะสำเร็จได้ก็ด้วยการขอ ต้องขอร้องกัน ต้องอดทนข่มกลั้น ต้องยอมเสียสละ แล้วจะได้ลาภผล ความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างมั่นคง แน่นอน

เกษตร หมายถึง ความมั่นคงในหลักทรัพย์ วิชาการอาชีพ

ดาวอาทิตย์เป็นเกษตร ท่านว่ามีวาสนาทางเกียรติยศ ตำแหน่งหน้าที่ ในเรื่องของการรับราชการ ให้คุณในทางรูปสวยรวยทรัพย์ มีคนเกรงกลัวในบารมี มีอำนาจเด็ดขาด ชนะศัตรู เป็นคนรักเกียรติ รักชื่อเสียง ชอบความเป็นอิสระแก่ตนเอง แต่ติดจะหนักไปทางดื้อ ถือดี ถือตัว มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ไม่ก้มหัวให้ใครง่ายๆ มีอุปนิสัยใจร้อน ชอบวางท่าไว้อำนาจ ดาวอาทิตย์เป็นเพศชาย ใช้ดูเรื่องบิดา และเกียรติยศ

ที่มา http://www.horawej.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=3826&Ntype=3

ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับว่าท่านจะขออะไรจากใคร …

หากท่านขอให้คนจนเสียสละที่ดินทำกินของตนเพื่อให้เอกชนสำรวจปิโตรเลียมบนบก ขอให้ชุมชนชาวประมงยกชายหาดให้กับท่าเรือน้ำลึก ขอให้ธุรกิจท่องเที่ยวยกแหล่งดำน้ำชมความงามของปะการังให้แท่นขุดเจาะน้ำมัน คนจน ธุรกิจท่องเที่ยวก็ต้องยอมตามที่ท่านขอร้องแกมบังคับ เนื่องด้วยอำนาจราชศักดิ์ที่ท่านมี ท่านขออะไรจากใครคนๆนั้นก็จำใจจำยอมต้องให้ตามที่ท่านร้องขอ เพราะไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธอำนาจล้นฟ้าของท่านได้ แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ท่านมุ่งหวังจะแก้ไขก็จะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนั่นหมายถึงการอุ้มชูดูแล ช่วยเหลือผู้มั่งคั่ง ร้อยละ ๑ ของสังคมด้วยการกระทืบซ้ำคนจนที่ลำบากยากจนอยู่แล้วให้ตกระกำลำบาก ย่ำแย่หนักยิ่งไปกว่าเดิมไม่ต่างจากพฤติกรรมของทุนสามานย์ที่ท่านโค่นล้มเขาลงไปจากอำนาจ

ถ้าท่านขอให้คนรวยเสียสละ เลิกแสวงกำไรสูงสุด เพื่อความสุขของคนไทยทั้งชาติ คนรวยๆก็ต้องยอมตามที่ท่านขอร้องแกมบังคับ เนื่องด้วยอำนาจราชศักดิ์ที่ท่านมี ท่านขออะไรจากใครคนๆนั้นก็จำใจจำยอมต้องให้ตามที่ท่านร้องขอ เพราะไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธอำนาจล้นฟ้าของท่านได้ ดังนั้น ราคาสินค้าก็จะปรับลดต่ำลงมาด้วยสารพัดกลยุทธอันแยบยล แยบคายตามสไตล์พ่อค้า เช่น ออกตราสินค้าใหม่เจาะตลาดล่าง ลดขนาด/ปริมาณสินค้าเพื่อให้ราคาขายปลีกลดลง เป็นต้น อำนาจซื้อ ความสามารถในการบริโภคสินค้าของประชาชนจะเพิ่มมากขึ้น เอกชนก็สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น เศรษฐกิจก็จะฟื้นคืนสู่การเติบโตขยายตัวได้อีกครั้ง

ถ้าท่านขอให้คนไทยทั้งชาติเสียสละ ยกท่อก๊าซให้ ปตท. แลกกับค่าผ่านท่อเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้ ปตท.ได้ผลกำไรสูงสุดจากการบริหารท่อก๊าซ ยินยอมให้ ปตท. ขายน้ำมันอิงตลาดสิงคโปร์ต่อไป คนไทยทั้งชาติก็ต้องยอมตามที่ท่านขอร้องแกมบังคับ เนื่องด้วยอำนาจราชศักดิ์ที่ท่านมี ท่านขออะไรจากใครคนๆนั้นก็จำใจจำยอมต้องให้ตามที่ท่านร้องขอ เพราะไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธอำนาจล้นฟ้าของท่านได้ ต้นทุนพลังงานของคนทั้งชาติก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไป น้ำมันก็แพง แก๊สก็แพง ไฟฟ้าก็แพง สวนทางกับรายได้ของเกษตรกร ชาวนา ชาวสวนยางที่ราคาข้าว ยางพาราหดตัวลงมาครึ่งหนึ่ง เศรษฐกิจไทยก็จะยังคงทรงๆตัวกันต่อไป กระตุ้นอย่างไรก็ไม่ฟื้นเพราะกำลังซื้อของประชาชนไม่มี ไม่ฟื้น

เพชฌฆาตฤกษ์

๓-อังคาร เจ้าเรือนกดุมพะและปัตนิ และ ๗-เสาร์ เจ้าเรือนพันธุ สถิตในเพชฌฆาตฤกษ์ ทางโหราศาสตร์อินเดีย(ภารตะ)เรียกว่า นิธนะ แปลว่า ผู้ทำการตัด การแบ่ง ไม่ใช่เพชฌฆาต ที่ไว้ฆ่าคน สมัยก่อนการลงโทษโดยการประหารชีวิตด้วยการตัดคอ มีผู้ทำการลงโทษก็เรียกว่า เพชฌฆาต ทำให้คนเข้าใจสับสน ซึ่งศัพท์คำนี้แปลว่า “ผู้ตัด” เฉยๆ ส่วนเพชฌฆาตฤกษ์แปลความว่า “ฤกษ์แห่งการตัด” ไม่เกี่ยวกับการฆ่าแต่อย่างใด มีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าฤกษ์ ฤกษ์บาททั้งสี่ตัดขาดกันและตรงข้ามกับโจโรฤกษ์ เรียกว่า “ตรินิเอก” คืออยู่ปลายราศี ๓ ฤกษ์บาทและ ต้นราศี ๑ ฤกษ์บาท ไม่ควรให้ฤกษ์ในการมงคลโดยทั่วไป เป็น “ฉินทฤกษ์” คือ ฤกษ์แตกขาด แต่เป็นฤกษ์ดีหมาะสำหรับการฟันผ่าอันตรายและอุปสรรค ต่อสู้เสี่ยงภัยต่างๆ(คล้ายกับโจโรฤกษ์ แต่ฤกษ์นี้จะแรงกว่า) อาสางานใหญ่ ทำกิจปราบปรามศัตรู ตัดสินคดีความ งานที่ใช้การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ประกอบพิธีไสยศาสตร์ ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ลงเลขยันต์ สร้างวัตถุมงคลแบบคงกระพันชาตรี สร้างสิ่งสาธารณะกุศลสงเคราะห์ เปิดโรงพยาบาล การรักษาโรคเรื้อรังที่หายยากๆ การยาตราทัพ เจิมอาวุธยุทธภัณฑ์ สร้างโบสถ์วิหารการเปรียญ การบวชเรียน การบำเพ็ญเพียรทางจิต การนั่งสมาธิภาวนา การศึกษาศาสตร์ลี้ลับ ศึกษาโหราศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ฯลฯ หรือบางทีก็เป็นฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ประดิษฐานรูปเคารพเพื่อให้เกิดความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์นี้มีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าฤกษ์ ก็จะให้คุณโดดเด่นทางด้านการศึกษา และการศาสนา การปฎิบัติทางจิตภาวนาเป็นพิเศษ

ผู้ที่เกิดในฤกษ์นี้ เป็นคนจิตใจดี มีศีลธรรม เคร่งในศาสนา เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็ว เป็นคนเฉียบขาด ซื่อตรง ซื่อสัตย์ เกลียดชังการคดโกง มีความกตัญญูรู้คุณ ไม่หวั่นไหวเกรงกลัวต่อสิ่งใด มีคนเคารพนับถือมาก มีการศึกษาในระดับสูงๆ อาชีพเด่นก็คือ ครูอาจารย์ อนุศาสนาจารย์ ผู้คงแก่เรียน แพทย์ หมอ พยาบาล เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญในเครื่องจักรยนต์ กลไกต่างๆ

พฤหัสเป็นอุจ เป็นผู้มีปัญญา ความรู้สูง ทำแต่คุณประโยชน์ ผู้ใหญ่ ครู อาจารย์รักใคร่ มีโชคลาภเสมอ ให้อภัยไม่พยาบาท ช่วยเหลือเจือจานดี ระงับโทสะได้ง่าย มีอุดมคติในอริยธรรม กำลังกายแข็งแรง

อังคารเป็นประ อาภัพเรื่องญาติและมิตรสหาย จะพึ่งพาอาศัยญาติไม่ได้ มีแต่ญาติมารบกวนเรา

เสาร์เป็นอุจ เป็นคนมีน้ำใจกล้าแข็ง มักมีอำนาจวาสนา ชนะศัตรู มีอายุยืนนาน ได้บุตรบริวารดี ได้รับการอุดหนุน เจือจุนเป็นอย่างดี ย่อมเป็นใหญ่ได้ จะชำนาญในศิลปกรรม(ฝีมือดี) มีเมตตากรุณา ร่างอวบ ถ้าเป็นหญิงจงรักในสามีดี จะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ

ที่มา http://www.horawej.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=3826&Ntype=3

๓-อังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกดุมพะและปัตนิ ส่วน ๗-เสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ อยู่ในราศีตุลย์ ทับลัคน์ มี ๖-ศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือน อ่านว่า “กดุมพะ, พันธุ, ปัตนิ, => ตนุ => กัมมะ => ลาภะ”

คุณภาพของ ๓-อังคารเป็นประคืออ่อนแอ เอาแน่เอานอนไม่ได้ หมายความว่าฐานะการเงิน ทรัพย์ศฤงคาร(กดุมพะ) หุ้นส่วน คู่ครอง เพศตรงข้าม(ปัตนิ)ประสบปัญหา ๗-เสาร์ดาวเจ้ากรรมนายเวร คือ ครอบครัว ญาติพี่น้อง(พันธุ) ก็แรง(คุณภาพเป็นอุจจ์) ทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนพุ่งเป้ามาที่ นรม.๒๙ ทั้งสิ้น(ตนเองก็ล้มกระดาน ไล่คนเก่าเขาลงจากเก้าอี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นี่เอง) นี่คือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ “ผมรับผิดชอบเอง” ซึ่งความต้องการคาดหวังของประชาชนคนทั้งประเทศก็คือเรื่อง “ลาภะ” คือ รายได้ ลาภผล ความสำเร็จ(ทางเศรษฐกิจปากท้อง การทำมาหากิน)นั่นเอง
นรม.๒๙ ต้องอาศัยความกล้าหาญเด็ดขาด “เพชฌฆาต” ตัดแบ่งเค๊กผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจปากท้องให้ลงตัว ต้องอาศัยปัญญา ความรู้(๕-พฤหัสดาวเจ้าฤกษ์เป็นอุจจ์ … แรง อยู่ร่วมกับ ๖-ศุกร์เป็นราชาโชคคือชื่อเสียง การยอมรับ ความนิยม)เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน เพชฌฆาตฤกษ์ก็บ่งบอกในตัวอยู่แล้วว่าอาสางานใหญ่ ทำกิจปราบปรามศัตรู ตัดสินคดีความ งานที่ใช้การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด สร้างสิ่งสาธารณะกุศลสงเคราะห์ เปิดโรงพยาบาล การรักษาโรคเรื้อรังที่หายยากๆ การยาตราทัพ เจิมอาวุธยุทธภัณฑ์ สร้างโบสถ์วิหารการเปรียญ การบวชเรียน การบำเพ็ญเพียรทางจิต การนั่งสมาธิภาวนา การศึกษาศาสตร์ลี้ลับ ศึกษาโหราศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ฯลฯ หากทำสำเร็จก็จะได้รับคำชื่นชม ยกย่อง สรรเสริญ

!!! ต้องระวังเล่เหลี่ยมกลโกงต่างๆ (๘-ราหูเจ้าเรือนปุตตะอยู่ในภพวินาศ) ของ ๕-พฤหัสซึ่งเป็นทั้งมิตรและศัตรู(เจ้าเรือนอริและสหัสชะ) จะพาให้ล้มเหลว ถ้าหลงลม หลงเหลี่ยมของอริที่มายุยงให้แตกแยก เอนเอียงไปเข้าข้างศัตรู ทิ้งพวกพ้อง มิตรสหาย “ประชาชน” ๓-อังคารซึ่งเป็นประ และ ๗-เสาร์ที่เป็นอุจจ์ก็พร้อมลงทัณฑ์ท่านเช่นกัน

โจโรฤกษ์

๔-พุธ เจ้าเรือนศุภะและวินาศ สถิตในโจโรฤกษ์ ทางโหราศาสตร์อินเดีย(ภารตะ)เรียกว่า “วิบัติ” แปลว่าผู้ช่วงชิง (ไม่ใช่แปลว่าโจร ผู้ปล้น ผู้ลักขโมย) ผู้กล้าหาญ มีอำนาจ ผู้ว่องไว มีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้งสี่ไม่รวมอยู่ในราศีเดียวกัน คาบเกี่ยวอยู่ ๒ ราศีเป็น “ฉินทฤกษ์” คือ ฤกษ์ไม่เต็มบาท มักไม่ใช้เป็นฤกษ์มงคล แต่เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับคนโบราณใช้ในการปล้นค่าย จู่โจมโดยฉับพลัน ข่มขวัญ บีบบังคับ ทำการปราบปราม การแข่งขันช่วงชิง การแย่งอำนาจและผลประโยชน์ งานเสี่ยงๆ ในระยะสั้นๆ การปฏิวัติ งานของบุคคลในเครื่องแบบแบบใช้กำลัง ในบางกรณีหากต้องการช่วงชิงแข่งขันในการธุรกิจ การกีฬา การเอาชนะในทุกรูปแบบก็มักจะใช้ฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ประกอบการ แต่โหรมักไม่ให้ฤกษ์นี้แก่ใครง่ายๆนอกจากจะเป็นเรื่องที่สำคัญต่อบ้านเมือง เช่นการให้ฤกษ์ทำการปฎิวัติ รัฐประหาร ก็มักใช้ฤกษ์นี้

คนที่เกิดในฤกษ์นี้จะเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเอง มีความสามารถในด้านการแข่งขัน การช่วงชิงเอาชนะ อาชีพเด่นคือนักธุรกิจ นักกีฬา งานที่เกี่ยวกับอุตสาหรรมขนาดใหญ่ นักการทหาร นักปกครอง และคนที่รวยมากๆระดับประเทศก็มักเกิดฤกษ์นี้แต่ก็ต้องมีชีวิตในบางช่วงที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย คนเกิดในฤกษ์นี้มักเด่นในด้านชื่อเสียงและทรัพย์สิน

โจโรฤกษ์ แปลว่า โจร ผู้ปล้น ผู้ลักขโมย นักเลง ผู้ใช้กำลัง ผู้ทำลายล้าง ผู้กล้าหาญ มีอำนาจ ผู้ว่องไว มีพระอังคารเป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทแรกของต้นราศีนั้นเป็นฤกษ์บาทที่ร้ายแรงมากกว่าบาทอื่น เป็นนวางค์ที่ร้ายแรงมาก ไม่ควรให้ฤกษ์มงคล

๔-พุธเป็นดาวเจ้าเรือนศุภะและวินาศ คุณภาพของดาวเป็นมหาจักรและราชาโชค

ราชาโชค หมายความว่า โชคของพระราชา “โชค” หมายถึง คราวดีคราวร้าย หรือคราวพร้อง คราวประจวบก็ได้ “ราชาโชค” แปลว่า คราวดีคราวร้ายอย่างใหญ่

ดาวมหาจักร มีอำนาจและอิทธิพลในทางโลดโผน พลิกแพลง มักไม่เป็นไปตามปกติธรรมดา เป็นดาวคุ้มโทษ แคล้วคลาด มีสภาวะพิศดาร เป็นดาวโลดโผน มีมานะ พันฝ่าอุปสรรค แกร่งกล้า มีเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบมาก ถ้ากุมลัคน์จะให้ผลเต็มที่ ดวงชะตาบุคคลใด มีดาวมหาจักรกุมลัคน์ มักมีลักษณะสง่าผ่าเผย ปราดเปรียว ว่องไว มีลักษณะเด่น ต้องตาผู้พบเห็น

http://www.horawej.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=3826&Ntype=3

ความสำเร็จ “ศุภะ” หรือล้มเหลว “วินาศ” ของ นรม.๒๙ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการปล้น ชิง จู่โจม ข่มขวัญ บีบบังคับ ทำการปราบปราม แข่งขันช่วงชิง การแย่งอำนาจและผลประโยชน์จาก“อริ” ศัตรูโดยฉับพลันด้วยการใช้กำลังของบุคคลในเครื่องแบบเป็นสำคัญ ถ้า นรม.๒๙ ปล้นอริมาจุนเจือมิตร “ประชาชน” ท่านก็จะประสบความสำเร็จในภารกิจปฏิรูปประเทศไทย แก้ไขปัญหา “ลาภะ” คือ ความเหลื่อมล้ำ รวยกระจุกจนกระจาย แต่ถ้า นรม.๒๙ หลงเหลี่ยมศัตรู ชิงทรัพย์สมบัติ ลาภผลของมิตร “ประชาชน” มาให้อริที่คอยเป่าหูท่านให้ลืมเลือนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม-เศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หันไปชูปรัชญา “ทุนนิยม – บริโภคนิยม – ตลาดเสรี – กำไรสูงสุด” แทน ภารกิจปฏิรูปก่อนเลือกตั้งก็จะล้มเหลว ๓-อังคาร และ ๗-เสาร์ ก็จะเล่นงานท่านกลับแน่นอน

ราชาฤกษ์

๕-พฤหัส เจ้าเรือนสหัสชะและอริ สถิตในราชาฤกษ์ ทางโหราศาสตร์อินเดีย(ภารตะ)เรียกว่า “มิตระ” แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน มีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้งสี่อยู่ในราศีเดียวกัน เรียกว่า “บูรณะฤกษ์” เป็นฤกษ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าฤกษ์ทั้งปวง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ อำนาจ บารมี การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้าน และกิจการงานมงคลทั้งปวง มีโหรบางท่านบอกว่าฤกษ์นี้สามัญชนใช้ไม่ได้ อันนี้ต้องบอกว่าไม่จริง และไม่ใช่อย่างที่เข้าใจ คำว่า ราชาฤกษ์ แปลว่า ฤกษ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าฤกษ์ทั้งหลาย เป็นราชาแห่งฤกษ์ไม่ใช่ฤกษ์ใช้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน ใครๆก็ใช้ได้ไม่จำกัดชนชั้นวรรณะใดๆ

ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์แสดงว่าเป็นฤกษ์ที่จะให้ความมั่นคงยืนนานมากที่สุด และหากเป็นกิจการที่ข้องกับงานอุตสาหรรมขนาดใหญ่ โรงงานผลิต การก่อสร้าง งานเชิงสาธารณะ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ก็จะให้ผลดีมากเป็นพิเศษ

ผู้ที่เกิดในฤกษ์นี้เป็นคนมีอำนาจวาสนา บารมีสูง ปรารถนาสิ่งใดก็มักได้มาอย่างง่ายๆ ไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมาย เป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โต มีบริวารดี ลูกน้องเชื่อฟัง มีคนคอยช่วยเหลือมิได้ขาด

พฤหัสเป็นอุจ เป็นผู้มีปัญญา ความรู้สูง ทำแต่คุณประโยชน์ ผู้ใหญ่ ครู อาจารย์รักใคร่ มีโชคลาภเสมอ ให้อภัยไม่พยาบาท ช่วยเหลือเจือจานดี ระงับโทสะได้ง่าย มีอุดมคติในอริยธรรม กำลังกายแข็งแรง

http://www.horawej.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=3826&Ntype=3

๕-พฤหัสเจ้าเรือนอริและศุภะ คุณภาพดาวเป็นอุจจ์ จึงหมายความว่าความสำเร็จหรือล้มเหลวของ นรม.๒๙ นั้นขึ้นอยู่กับปัญญาความรู้และคุณธรรมเป็นสำคัญ หาก นรม.๒๙ น้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ส่งเสริมคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้คู่คุณธรรม ปัญญา-สมาธิ-ศีลครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งยังประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคมได้ก้าวเดินตาม นรม.๒๙ ก็จะประสบความสำเร็จในกิจการงาน แต่ถ้า นรม.๒๙ ปฏิบัติภารกิจด้วยเหลี่ยมเล่ห์เพทุบาย ปล่อยให้คนทุจริตคดโกงมีอำนาจ คนไทยเต็มไปด้วยความมัวเมาลุ่มหลงในอบาย (๘-ราหู) นรม.๒๙ ปุตตะ => วินาศ พังไม่คาดคิดแน่นอน “ปุตตะ” คือ ประชาชน คนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมไม่เอาท่านไว้แน่

สมโณฤกษ์

๖-ศุกร์ ดาว “ตนุลัคน์” และเป็นเจ้าเรือน “มรณะ” สถิตในสมโณฤกษ์ ทางโหราศาสตร์อินเดีย(ภารตะ)เรียกว่า “ปรมมิตระ” แปลว่า ความสุข ความสงบ นักบวช นักสอนศาสนา มีดาวพุธเป็นดาวเจ้าฤกษ์ ฤกษ์บาททั้งสี่อยู่ปลายราศีเดียวกันแต่บาทฤกษ์สุดท้ายนี้เป็นนวางค์ขาดสุดราศีพอดี เรียกว่า “จัตตุรฤกษ์ หรือ ขันธฤกษ์” จึงเป็นจุดที่มีผลเสียให้เกิดอันตรายต่างๆ ในการแข่งขัน ฤกษ์นี้จึงใช้ได้เฉพาะกิจเกี่ยวกับความสงบความสุจริต เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับทำพิธีกรรมทางศาสนาและทางนักบวช เช่น การทำขวัญนาค การอุปสมบท หล่อพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ารับการศึกษา และการกระทำทุกอย่างเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุข ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญต่ออายุ ตั้งศาล ผูกข้อมือ สู่ขวัญ โกนผมไฟ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสื่อสาร ขนส่งมวลชน งานด้านเอกสาร สัมมนา งานวิจัย จะให้ผลดีเป็นพิเศษ

ผู้ที่เกิดในฤกษ์นี้เป็นคนมีอำนาจ มีวาทะปฏิภาณดี เฉลียวฉลาด เรียนรู้เร็ว มีการศึกษาสูง มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จ ชอบศึกษาปรัชญา ศาสนา สิ่งลี้ลับ ชอบทำบุญกุศล มีจิตวิทยาสูงมากในการจูงใจคน

ศุกร์เป็นราชาโชค มีความนิยมต่อประชาชน ทำราชการเจริญ มีอายุยืนนาน

ประชาชนจะยกย่องสรรเสริญหรือจะปาก้อนอิฐไล่ นรม.๒๙ ลงจากบัลลังค์อำนาจ ขึ้นอยู่กับตัว นรม.๒๙ เองว่าจะเลือกเดินทางไหน ๕-พฤหัส “คุณธรรม-จริยธรรม” นำมาซึ่งความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง ความกินดีอยู่ดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ หรือ ๘-ราหู “มัวเมาลุ่มหลง” ในลาภยศสรรเสริญ เหลี่ยมเล่ห์กลอุบายอันแยบยลแยบคายของศัตรู จึงถูกประชาชนโค่นล้มลงจากบัลลังค์อำนาจอย่างไม่คาดคิดคาดฝัน ท่านก็เลือกเอาเองแล้วกัน

กัมมัสสะโกมหิ – เรามีกรรมเป็นของๆตน
กัมมะทายาโท – เราเป็นผู้รับผลของกรรม
กัมมะโยนิ – เรามีกรรมเป็นกำเนิด
กัมมะพันธุ – เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
กัมมะปะฏิสะระโณ – เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
ยัง กัมมัง กะริสสามิ – เราจักทำกรรมอันใดไว้
กัลป์ยาณัง วา ปาปะกัง วา – ดีหรือชั่วก็ตาม
ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ – เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆ
เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง – เราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันๆเทอญ

!!! คนคำนวณมิเท่าฟ้า แต่ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคน … ชะตาอนาคตจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบันเป็นตัวกำหนด

ภูมิปาโลฤกษ์

๙-เกตุ สถิตอยู่ในภูมิปาโลฤกษ์ ทางโหราศาสตร์อินเดีย(ภารตะ)เรียกว่า “เกษม” แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน มีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์(บางตำราว่าดาวพุธ) บาทฤกษ์ทั้งสี่อยู่ในราศีเดียวกันเป็น “บูรณะฤกษ์” เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน น้ำ หรือต้องการมวลชนมากๆ เมตตามหานิยม ธุรกิจการเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และ สารพัดงานมงคลทำได้หมด ฤกษ์นี้มีดาวจันทร์ครองเป็นเจ้าฤกษ์ ดังนั้น ธุรกิจที่ข้องกับดาวจันทร์ก็คือ ธุรกิจทางน้ำ สื่อสารมวลชน ความงาม โฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็จะเด่นมากขึ้น

สำหรับคนที่เกิดในฤกษ์นี้จะเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเอง มียศศักดิ์และฐานะดี มีธุรกิจเป็นของตนเอง จิตใจเมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น อาชีพเด่นในทางนักปกครอง นักการเมือง นักแสดง หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะดี

๙-เกตุ นั้นเป็นดาวลึกลับ สังกัดฝ่ายบาปเคราะห์ หมายถึง ทางสายกลาง ธรรมะ วิญญาณ ศาสนา สมาธิ ปรัชญา ปัญญา พระเครื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของเก่า ของโบราณ ความผิดแผกแตกต่าง เป็นได้ทั้งบวกและลบ ดาวเกตุอยู่ที่ภพมรณะต้องระวังปัญหาสุขภาพ การประสบอุบัติเหตุ (www.astroneemo.net)

“มรณะ => กัมมะ => ลาภะ” หมายความว่า ความสำเร็จหรือล้มเหลวแห่งปณิธาน “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง – ลดความเหลื่อมล้ำ แตกแยก” จะสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของ นรม.๒๙ ที่จะทำงานมงคล “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” เพื่อความมั่นคงถาวรของมวลมหาประชาชน มีเมตตามหานิยมเป็นเดิมพันว่าจะปฏิรูปที่ดิน น้ำ การเกษตร ธุรกิจห้างร้านต่างๆช่วยให้คนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมมีรายได้พอมี พอกิน และรู้จักพอได้สำเร็จหรือไม่ (สายหนึ่งถือว่าดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์ก็จะมองว่า ธุรกิจทางน้ำ สื่อสารมวลชน ความงาม โฆษณาประชาสัมพันธ์ เด่น อีกสายหนึ่งถือว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าฤกษ์ก็จะมองว่าการเจรจา โฆษณาประชาสัมพันธ์ นักคิดเด่น)

ฤกษ์อื่นๆ

มหัทธโนฤกษ์

มหัทธโนฤกษ์ ทางโหราศาสตร์อินเดีย(ภารตะ)เรียกว่า “สมบัติ” แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้งสี่อยู่ในราศีเดียวกันเป็น “บูรณะฤกษ์” เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆทุกอย่าง เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจด้านบัญชี การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน เปิดร้านค้าต่าง ร้านแลกเงิน ร้านขายทอง ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคลที่ต้องการความร่ำรวยมีเงินทอง ทรัพย์สินมากมาย ฤกษ์นี้มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเด่นในเรื่องความรัก เพศสัมพันธ์ กิจการสถานบันเทิง ดนตรี ศิลปะ เสื้อผ้า ของแต่งกาย การตกต่าง งานออกแบบ ร้านอาหาร ธุรกิจด้านความงาม ร้านเสริมสวย ก็จะเด่นมากขึ้นไปอีก

สำหรับคนที่เกิดเสวยฤกษ์นี้จะมีรูปร่างหน้าตาดี มีวาทศิลป์ เด่นในเรื่องงานทางด้านศิลปะ การออกแบบ ตกแต่ง ตนตรี มีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุข ไม่ค่อยมีทุกข์ร้อน มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย

เทวีฤกษ์

เทวีฤกษ์ ทางโหราศาสตร์อินเดีย(ภารตะ)เรียกว่า “สาธะกะ” แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และ การสมความปรารถนา มีดาวราหูเป็นดาวเจ้าฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้งสี่อยู่ในราศีเดียวกันเป็น “บูรณะฤกษ์” เป็นฤกษ์ที่มุ่งให้เกิดโชคลาภ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความหรูหรา มีชื่อเสียง มีพลังฤกษ์ที่นุ่มนวลอ่อนช้อยดุจเทวี การเจรจาสู่ขอ งานแสดง งานนิทรรศการ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า สารพัดงานมงคลทั้งปวงสามารถใช้ฤกษ์นี้ได้

ฤกษ์นี้มีดาวราหูเป็นเจ้าฤกษ์ แสดงถึงความลุ่มหลง หลงใหล มีเสน่ห์ และให้คุณเป็นพิเศษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ต่างชาติ ต่างภาษา ร้านอาหาร บาร์ไนต์คลับ สุรายาเมา และบ่อนการพนัน

ผู้ที่เกิดในฤกษ์นี้เป็นคนมีอำนาจวาสนาดี ทำอะไรมักมีคนคอยช่วยเหลือ มีชีวิตที่สงบสุขและสุขสบาย ไม่เดือดร้อน แต่มักชอบลุ่มหลงอะไรง่ายๆ มีชื่อเสียงดี อาชีพเด่นก็คือ นักแสดง กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม อัญมณี เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ

ที่มา :
 HTTP://ASTROLOGY.DD108.COM/9-GOOD-TIME
 HTTP://WWW.ASTRONEEMO.NET/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=1145:2011-11-09-05-02-57&CATID=39:2010-01-14-07-49-04&ITEMID=28

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: